Katledilen her canlının . . .

. . . kendisinden hunharca çalınan parlak anlarının acısına saygıyla

Gece karanlığında akıp giden yıldızlar gibi mutlu anlarımız:
Bir parlak, bir karanlık
Bir parlak, bir karanlık…

Alıntı Kaynağı: “Öyle Bir Geçer Zaman ki”

for-9-11-2016

It is not solely about 9/11…

Leave a comment

Filed under Reflections

Your readership is appreciated.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s