A Random Act of Kindness

About ten days ago, an amazing experience came my way. I was getting ready to pay for some needed groceries at Giant’s. While I gave my line to another customer, I mumbled to him that I was still looking for my “card”. I heard a voice: ” May I please pay for your groceries today?” A young lady was asking me so. Imagine my surprise! I thanked her and explained that I was looking for my Giant’s card. She responded: “Oh, okay. I am sorry. These days, we have to look out for each other.” I thanked her again. Not enough for such an incredible act of kindness! But she understood.

Yaklaşık on gün önce, muhteşem bir şey yaşadım. Birkaç gıda malzemesi aldığım bir marketin kartını ararken, kasada kendi aldıklarını ödemek üzere olan genç bir kadın bana hitaben şunları söyledi: “Bugün için sizin aldıklarınızi ben ödeyebilir miyim?” Ona hemen hararetle teşekkür ettim ve alelacele o güzel insana hangi kartı aradığımı açıkladım. “Kusura bakmayın,” dedi, “bugünlerde birbirimize destek olmamız lazım.” Tekrar teşekkür ettim bu karşılıksız yardıma hazır güzel insana. Sanki böylesine bir insani tavıra basit bir teşekkür yeterliymis gibi! Fakat o genç hanım beni anladı.

Leave a comment

Filed under Reflections

Your readership is appreciated.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s